Invocatio Musicalis

A zenekar egyik fő célkitűzése az előadásmód tekintetében mára kissé “porossá” váló, de amúgy gyönyörű dallamú református egyházi népénekek és zsoltárok zenei modernizálása, ennek a tradicionális egyházzenének a hívő ifjúsággal való megkedveltetése. Sokszínű a repertoár annyiban, hogy többféle zenei stílusból (egyházzene, reneszánsz, magyar népzene, jazz, rock, stb.) táplálkozik. Zenénk kettős volta abból adódik, hogy van vallásos, ill. “profán” repertoárunk is. A református énekeket korszerű és modális harmóniák hozzáillesztésével adjuk elő, klasszikus és modern hangszereken. A fekete énekeskönyv a magyar kultúra része, ámbár a zsoltárok zöme francia reneszánsz vadászének volt. Ezek a dallamok a több száz év alatt annyira beleivódtak a magyar református énekkultúrába, hogy lehet rájuk építeni, és mindenkinek megdobban a szíve, aki ezeket hallja. Kihívás volt, hogy lehetne-e rájuk olyan harmóniákat illeszteni, hogy a fiatalok ne szaladjanak ki a templomból, és az idősebbek számára se legyen megbotránkoztató.

 

Hogyan lett Musical Witchcraft-ból Invocatio?

 

Musical Witchcraft nevet Kollár Attila adta még az első szólóalbumán szereplő egyik kompozíciójának, amelyben a különféle zenei áramlatok, stílusok nemes kevercsét szerette volna megjeleníteni, hasonlóan egy boszorkány üstjébe kerülő különféle orákulomokhoz. Úgy gondoltuk, hogy ez a korokon és stílusokon átívelő műfaji szinkretizmus jól leírja egész zenei ars poeticánkat. Ezért hagytuk, illetve hát segítettük is, hogy rajtunk ragadjon ez név. Később azonban fel kellett ismernünk, hogy ennek a névnek nemcsak a hangzása idegen a magyar fülnek, hanem a jelentése is sokszor magyarázkodásra kényszerített, főleg egyházi berkekben, ahová pedig zsoltárfeldolgozásaink célközönsége kötődik. Így hát jobbnak láttuk egy még oly sok magyarázkodást is implikáló névváltoztatáshoz folyamodnunk. Az Invocatio mellett az szólt, hogy egyrészt latin volta miatt nemzetközi, másrészt jól kifejezi közös zenei missziónkat: a megszólítást, segítségül hívást, fohászkodást vagy akár a megszólított állapotot.