Invocatio

Mit jelent az Invocatio?

Invokáció ~ latinul segítségül hívás, költői művekben rendesen a mű elején Isten és / vagy a múzsák segítségül hívása.

Musa te ki nem rothado zöld Laurusbul
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul;
Hanem fenyes mennyei szent chillagokbul,
Van kötve Coronád Holdbol és szép napbul.

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökken volt s, imádid Fiadat,
Ugy mint Istenedet es nagy Monárchádat,
Szentseges királyné hivom irgalmadat.

Adgy pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol ki fiad szent neuéjért bátran holt
Megvetvén világot, kiben sok java volt,
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt:

Enged meg hogy neve mely mastis köztünk él,
Büvüllyön jó hire valahól Nap jár kél,
Lássák pogány ebek, az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

(Zrínyi Miklós: Adriai tengernek syrenaia)

A zenekar egyik fő célkitűzése az előadásmód tekintetében mára kissé “porossá” váló, de amúgy gyönyörű dallamú református egyházi népénekek és zsoltárok zenei modernizálása, ennek a tradicionális egyházzenének a hívő ifjúsággal való megkedveltetése. Sokszínű a repertoár annyiban, hogy többféle zenei stílusból (egyházzene, reneszánsz, magyar népzene, jazz, rock, stb.) táplálkozik. Zenénk kettős volta abból adódik, hogy van vallásos, ill. “profán” repertoárunk is. A református énekeket korszerű és modális harmóniák hozzáillesztésével adjuk elő, klasszikus és modern hangszereken. A fekete énekeskönyv a magyar kultúra része, ámbár a zsoltárok zöme francia reneszánsz vadászének volt. Ezek a dallamok a több száz év alatt annyira beleivódtak a magyar református énekkultúrába, hogy lehet rájuk építeni, és mindenkinek megdobban a szíve, aki ezeket hallja. Kihívás volt, hogy lehetne-e rájuk olyan harmóniákat illeszteni, hogy a fiatalok ne szaladjanak ki a templomból, és az idősebbek számára se legyen megbotránkoztató.

>Hogyan lett MW-ből Invocatio?

A Musical Witchcraft nevet Kollár Attila adta még az első szólóalbumán szereplő egyik kompozíciójának, amelyben a különféle zenei áramlatok, stílusok nemes kevercsét szerette volna megjeleníteni, hasonlóan egy boszorkány üstjébe kerülő különféle orákulomokhoz. Úgy gondoltuk, hogy ez a korokon és stílusokon átívelő műfaji szinkretizmus jól leírja egész zenei ars poeticánkat. Ezért hagytuk, illetve hát segítettük is, hogy rajtunk ragadjon ez név. Később azonban fel kellett ismernünk, hogy ennek a névnek nemcsak a hangzása idegen a magyar fülnek, hanem a jelentése is sokszor magyarázkodásra kényszerített, főleg egyházi berkekben, ahová pedig zsoltárfeldolgozásaink célközönsége kötődik. Így hát jobbnak láttuk egy még oly sok magyarázkodást is implikáló névváltoztatáshoz folyamodnunk. Az Invocatio mellett az szólt, hogy egyrészt latin volta miatt nemzetközi, másrészt jól kifejezi közös zenei missziónkat: a megszólítást, segítségül hívást, fohászkodást vagy akár a megszólított állapotot.