Invocatio

Mit jelent az Invocatio?

Invokáció ~ latinul segítségül hívás, költői művekben rendesen a mű elején Isten és / vagy a múzsák segítségül hívása.

Musa te ki nem rothado zöld Laurusbul
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul;
Hanem fenyes mennyei szent chillagokbul,
Van kötve Coronád Holdbol és szép napbul.

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökken volt s, imádid Fiadat,
Ugy mint Istenedet es nagy Monárchádat,
Szentseges királyné hivom irgalmadat.

Adgy pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol ki fiad szent neuéjért bátran holt
Megvetvén világot, kiben sok java volt,
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt:

Enged meg hogy neve mely mastis köztünk él,
Büvüllyön jó hire valahól Nap jár kél,
Lássák pogány ebek, az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

(Zrínyi Miklós: Adriai tengernek syrenaia)